Poezja jako mocna i skondensowana forma przekazu

Bohaterem wrześniowych Praktyk Czytania jest Xawery Stańczyk, poeta, naukowiec, badacz współczesnej kultury,  którego tom poetycki „Mowa nienawiści” na dniach ukaże się nakładem Staromiejskiego Domu Kultury. Praktyki Czytania miały zaszczyt objąć książkę patronatem – jest to nasz pierwszy patronat i bardzo się cieszymy, że mógł  dotyczyć właśnie genialnego tomu poezji Xawerego. Mamy przekonanie, że o „Mowie nienawiści” będzie głośno!  W związku z tym cały numer ma też dla nas wyjątkowy charakter.

Z Xawerym rozmawiamy o poezji jako próbie znalezienia własnego głosu, o jej przekładalności i nieprzekładalności na inne języki, o wychodzeniu poza lokalny kontekst. Podpytujemy go także oczywiście o ulubione lektury oraz  zwyczaje i nawyki związane z czytaniem.

Zapraszamy do czytania i oglądania!

Karolina i Joanna