Praktyki Czytania są magazynem o literaturze, książkach i rytuałach związanych z czytaniem.  Sporo miejsca zajmą w nich klasyczne dzieła literatury, które są ważne, do których wracamy, ale które niekiedy nie są łatwe. Często przydałby się po nich przewodnik. Chcemy wypełnić tę lukę zapraszając do współpracy osoby zajmujące się zawodowo obszarami związanymi z literaturą, filozofią, historią sztuki, aktorstwem. Chcemy także znaleźć środek pomiędzy akademickim podejściem do literatury a popularnymi przedsięwzięciami. Centralny punkt każdego numeru będzie stanowił wywiad z inspirującymi nas osobami, którym będziemy zaglądały na półki z książkami i które będziemy pytały o literackie wybory i zwyczaje związane z czytaniem.

Karolina Rychter

Filozofka związana z Instytutem Filozofii i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią kultury. Jej doktorat dotyczył związków filozofii i literatury.

Joanna Szumańska

Historyczka teatru, historyczka sztuki. Doktorantka w zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki PAN. Pełnomocnik Dyrektora ds. Teatru w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.