Kwestionariusz: Xawery Stańczyk

Z Xawerym Stańczykiem rozmawia Karolina Rychter. Video: Paweł Czarnecki.