Kwestionariusz: Tomasz Szerszeń

Z Tomaszem Szerszeniem rozmawia Joanna Szumańska.

Video: Paweł Czarnecki.