Kwestionariusz: Maria Olszewska

Z prof. Marią Olszewską rozmawia Joanna Szumańska.

Video: Paweł Czarnecki