Kwestionariusz: Bartosz Anczykowski

Z Bartoszem Anczykowskim rozmawiają Joanna Szumańska i Karolina Rychter. Video: Paweł Czarnecki.

W filmie wykorzystano zdjęcia z Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie – fot. Ewa Krasucka.