Kwestionariusz: Paweł Czarnecki

Z Pawłem Czarneckim rozmawia Joanna Szumańska. Video: Paweł Czarnecki.