„Wszystkie poranki świata”

Fragment ,,Wszystkich poranków świata” Pascala Quignarda w tłum. Krystyny Szeżyńskiej-Maćkowiak czyta Łukasz Modelski. Video: Paweł Czarnecki.