Kwestionariusz: Oskar Hamerski

Z Oskarem Hamerskim rozmawia Jonna Szumańska. Video: Paweł Czarnecki