Kwestionariusz: Monika Milewska

Z Moniką Milewską rozmawia Joanna Szumańska. Video: Paweł Czarnecki.